Jste zde

Hledat
 
 

Požární ochrana - Vedoucí zaměstnanci

Obsah školení:
Školení v oblasti požární ochrany je zaměřeno na základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně. Tématem školení je, seznámení vedoucích zaměstnanců s vybranými legislativními předpisy, pomoc při zdolávání požárů, rozdělení činností podle druhu požárního nebezpečí, přehled základní dokumentace BOZP, požadavky na bezpečný provoz, údržbu a obsluhu zařízení na pracovišti v případě požáru, zásady zajištění požární ochrany v mimopracovní době a druhy hasicích přístrojů a jejich používání.
 
Pro koho je školení určeno
Školení je určeno pro všechny vedoucí zaměstnance pracující v pracovněprávním vztahu vůči zaměstnavateli, tedy i zaměstnanci pracující mimo hlavní pracovní poměr, s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti. Povinnost školit mají pouze zaměstnavatelé, jejich činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. V případě, že si nejste jisti, zda je pro Vás toto školení vhodné, nás neváhejte kontaktovat.
 
Školení není vhodné:
Toto školení není vhodné pro vedoucí zaměstnance, kteří vykonávají specifické pracovní činnosti (např. práce s toxickými látkami), pracující na specifickém pracovišti (stavby, pracoviště se zvýšeným rizikem výbuchu, apod.). V případě, že si nejste jisti, zda je pro Vás toto školení vhodné, nás neváhejte kontaktovat.